ชมเชยพนักงานขับรถสาย93

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่23-11-2564 เวลา 13:50 ผมได้ขึ้นรถเมล์2 80363 จำทะเบียนไม่ได้ คนขับนิสัยดีมากมีน้ำใจช่วยพยุงคุณลุงขึ้นลงรถคุณลุงใส่ขาเทียมผมเห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากขับรถก็นิ่มไม่ปาดซ้ายปาดขวาครับอยากให้มีคนอบบนี้ในรถเมล์เยอะๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น