105

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
105 11-9545 5-40144 รหัสรถรหัสนี้ วันนี้ลองใช้แอพรถเมล์ รอรถ โบกรถแต่กลับไม่จอด ซิ่งเป็นรถสนามแข่ง เสียเวลารอมา 20 นาที ต้องรอคันใหม่ อีก 20 นาที ตักเตือนด้วยค่ะ งั้นอย่างงี้ผู้โดยสารก็แย่เลย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ