สาย 1 ขสมก. ทะเบียน 12-0715 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายกระทรวงกลาโหม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 1 ขสมก. ทะเบียน 12-0715 ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายกระทรวงกลาโหม วันที่ 26 พ.ค.63 เวลา 16.20 น. ทั้งๆ ที่บนรถมีผู้โดยสารไม่กี่คน คนขับโบกมือไม่ยอมจอด แย่มาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ