ร้องเรียนรถเมล์ สาย 32

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 32 เลขข้างรถ 11-9630 เลขทะเบียนรถ 7-50345 วันที่ 25-5-63 เวลา 08.14 รถไม่ไปส่งป้ายหลังอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวตัดตรงสี่แยกคอกวัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า อยากเลี้ยวเลี้ยวไปเลย ไม่ทราบว่ายกเลิกป้ายหลังอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วหรือเปล่า รบกวนแจ้งด้วย ขอบคุณค่ะ~

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ