ปอ. 129 จอดไม่ถึงป้าย แถมรีบปิดประตูไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สดๆ ร้อนๆ รถเมล์ 129 ขาไปอู่บางเขน มาจอดท้าย 24 ห่างป้าย 50เมตร แถมพอวิ่งไปถึง ปิดประตูเลี่ยวรถออก คนขับหันมามอง เห็นหน้าจะๆ ก็ไม่หยุดรถขับออกไปเฉยเลย มองเลขไม่ทัน แต่มาถึงแยกสุธทิสาร ประมาณ 18.15 รอคันถัดไปถ้าทราบจะมาแจ้งเลขเพิ่มเติม

เรียนผู้โดยสาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักการหยุดรับส่งตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ใช้บริการไดรับความสะดวกในการเดินทาง หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองคืการขนส่งมวลชนกรุงเทพ