สาย 509 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 63 เวลา 15.17 น. รถโดยสารสาย 509 ตีคู่มา 2 คัน คันที่ระบุเสริมอนุสาวรีย์จอดรับผู้โดยสารปกติ แต่อีกคันปลายทางหมอชิต 2 ตีออกขวา ไม่รับผู้โดยสาร ป้ายรถ : ก่อนขึ้นสะพานปิ่นเกล้า

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ