รถเมล์ 206 ไม่จอดรับผู้โดยสารติดต่อกัน 3 คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถเมล์สาย 206 ตั้งแต่ประมาณ 2 ทุ่ม ที่หน้าห้าง Central Rama 9 นานเกือบ 45 นาที ฉันเช็คว่ารถจะมาถึงเมื่อไหร่จาก แอพพลิเคชั่น via bus พอมาถึงรถวิ่งเลนกลางไม่จอดรับ ฉันเห็นจากแอพพลิเคชั่นว่ามีอีก 2 คัน ที่อยู่ไม่ไกล ก็รออีกสักพัก เกือบๆ 15 นาที 2 คันนั้นมาติดๆกันและวิ่งเลนขวาสุดไม่จอดรับฉันเลย รอนานและไม่ได้ขึ้นด้วย ฉันทั้งโกรธและเสียใจมาก ต้องกลับบ้านดึกมากกว่าเดิม ทางเข้าบ้านก็เปลี่ยว ฉันไม่มีเงินเพื่อโดยสารอย่างอื่น ทั้ง รถแท็กซี่และรถไฟฟ้าใต้ดิน นี่คือสิ่งที่ทำมห้เห็นได้ว่าระบบขนส่งสาธารณะไม่ได้สาธารณะอย่างแท้จริงที่ราคาสูงคนจนก็เข้าไม่ถึงที่ราคาถูกก็หวังพึ่งพาได้ยากและไม่สามารถควบคุมได้ และฉันมีข้อเสนอแนะจากเรื่องราวนี้ว่าที่คนส่วนใหญ่เลือกซื้อรถส่วนตัวก็เพราะการคมนาคมในเมืองหลวงแห่งนี้ช่างยากลำบากเหลือเกิน ขอบคุณใครก็ตามที่อ่านข้อความของฉันจนจบ ฉันไม่รู้ว่าคำร้องเรียนนี้จะถูกตอบกลับหรือไม่ ถ้าถูกตอบกลับและมีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะดีใจมากแต่ถ้าหากไม่ได้รับการตอบกลับฉันจะถือว่าได้มาระบายความโกรธที่มีต่อรถเมล์สาย 206 ทั้ง 3 คัน ในวันนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ