รถเมล์จากอนุสาวรีย์ชัยฯไป มสธ.สายไหนครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าจะไป มสธ. จะขึ้นรถจาก อนุสาวรีย์ชัยฯ ต้องขึ้นสายไหนและฝั่งไหนครับ และขออนุญาตสอบถามรถขากลับด้วยนะครับ

เรียนผู้โดยสาร ใช้รถสาย 166ฝี่ง พหลโยธิครับ