ร้องเรียนเรื่องรถมีจำนวนบริการน้อยมากไป

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากใช้บริการรถเมล์สาย75ช่วงหลังเลิกงานทุกวันช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-18.00น.รอจากแถวบางรักมุ่งหน้าไปทางบางประกอก บางประแก้ว แต่ประสบปัญหา รถสาย 75 นี้มีบริการน้อยมาก รอนาน และเมื่อมาก็รับคนจนเต็ม แน่นมาก จนไม่มีที่ยืนเปิด ปิด ประตูแทบไม่ได้ แล้วสังเกตมาประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ปกติจะมีรถร่วมคันเล็กบริการด้วย แต่ใน 2 สัปดาห์มานี้ไม่มีเลย ทั้งๆที่ในช่วงเวลาดังกล่าวจากที่บอก ปกติมีทั้งรถร่วมและรถของทาง ขสมก เองก็แน่นมากๆๆๆๆ ย้ำว่า แน่นมากๆ จนเกินไปทุกวัน ยิ่งไม่มี ยิ่งแน่นขึ้นไปอีก อยากจะรบกวนให้พิจารณาใการเพิ่มจำนวนรถที่วิ่ง ในช่วงเวลา เช้า และ เลิกงานให้มากขึ้น นะคะ

ขอขอบคุณที่ใช้บริการ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ