สอบถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทาง จากโชคชัย 4 ลาดพร้าว ไป ตลาดนานาเจริญ คลองสอง ปทุมธานี

เรียน ผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาย 178 จากฝั่งตรงข้ามตลาดโชคชัย 4 ไปลงเมเจอร์รัชโยธินต่อรถสาย 34, 39, 503, 59 ไปลงเซียร์รังสิตต่อรถสาย 538 ลงปากทางคลอง 2 ต่อรถจักรยานยนต์หรือรถแท็กซี่เข้าตลาดนานาเจริญ คลองสอง ปทุมธานี หรือใช้บริการรถสาย 126 ไปลงอู่บางเขนต่อรถสาย 543 หรือสามารถโทรสอบถามเส้นทางที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ