สาย 29 ขาดช่วงวันเสา อาทิตย์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลา 6 โมง ถึงสองทุ่ม ไม่มีสาย 29 ผ่านหน้า mbk กลับรังสิต เลย ขาดช่วงนานมาก ขสมก. มี ระบบ gps แล้วรบกวนช่วยพัฒนา แท็ก gps ร่วมการปล่อยรถ เพื่อไม่ให้รถ ขาด ช่วงนานมากขนาดนี้ (ดูจาก app ขสมก.)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ