ซื้อตั๋วเดือนล่วงหน้าถึงสิ้นปี 2563

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ซื้อตั๋วเดือนเก็บไว้ล่วงหน้าจนถึงสิ้นปี 2563 ได้ไหมครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ผู้ใช้บริการสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ในราคาเดิมจนกว่าจะถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จะมีการปรับราคาขึ้น และ ขสมก. มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโอกาศต่อไป (ขอบคุณที่ใช้บริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ