สาย 3 ไม่จอดป้ายค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 13 มิ.ย. เวลาประมาณ 14:30น.สาย3 หมายเลขตามแอปพลิเคชัน​viabus 11-9608(8-50323) [3] เรียกแล้วไม่จอดป้ายลาดหญ้าซอย 8 ค่ะ เห็นออกขวาตั้งแต่ติดที่แยกไฟแดงแล้ว พอไฟเขียวนี่ก็ออกไปเรียกกลางถนนเลยค่ะ แต่ก็ไม่จอดค่ะ รบกวนช่วยปรับปรุงด้วยนะคะ ขอบคุณ​ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ