บางคันเก็บเกินราคา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติผมขึ้นรถเมล์สายปอ.84 จากป้ายหมู่บ้านนิศาชล(ตลาดธันยา) ไปลง ตลาดบางแค(หน้าไอทีแกรนด์) เป็นประจำหลายๆคันเขาเก็บแค่19บาท แต่ทำไมบางคันถึงเก็บ21บาทครับ ผมเคยทักท้วงไปครั้งหนึ่งพนักงานก็คืนเงินให้ แต่ก็ยังมีพนักงานบางคนหน้าเก่าๆยังเก็บ21บาทอยู่ พอดีคนขึ้นกันเยอะผมเลยไม่ได้ทวงไปแค่2บาท ผมเคยดูตารางราคาก็ระบุ19บาท หรือพนักงานคนนั้นเขาเข้าใจผิดว่าตัดระยะเดอะมอล์บางแคครับ คนนั่งข้างๆผมขึ้นวัดเทียนดัดลงเดอะมอลล์เสียค่ารถ19บาท แต่ผมขึ้นป้ายหมู่บ้านนิศาชล(ตลาดธันยา)-ตลาดบางแคเก็บ21บาท แต่ขากลับยังไม่เคยเจอว่าเก็บเกินราคา จากบางแค-นิศาชล19บาท

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าทีของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ จัดเก็บค่าโดยสารตรงตามตารางที่กำหนด ตรวจสอบความต้องถูกครั้งเมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสาร เพื่อความถูกต้องเป็นธรรมและไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ