ไปสำนักงานปศุสัตว์เขต1

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากตลาดบางปะกอกไปสำนักงานปศุสัตว์เขต1 ถ.ติวานนท์ ปทุมธานี ////หรือจากอนุสาวรีย์ชัยไปสำนักงานปศุสัตว์เขต1 ถ.ติวานนท์ ปทุมธานี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาร สาย 97 (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ลงปากซอยถนนเรวดี ต่อรถ สาย 90 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาร สาย 97 (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ลงปากซอยถนนเรวดี ต่อรถ สาย 90 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ