รถเมล์สาย137 เลวมากกกกกกก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณตี5:10 นาที ป้ายรถเมล์รามคำแหงซอย50 โบกรถเมล์สาย 137 หน้าป้ายรถเมล์ ตอนรถเมล์กำลังจะออกตัว ประตูจะงับมืออยู่แล้ว รถเมล์ยอมไม่จอด หลายครั้งแล้วที่รถเมล์สายนี้ทำแบบนี้ หน่วยงานช่วยดำเนินการอะไรบ้าง ผู้โดยสารต้องทนใช้บริการห่วยๆแย่ๆ แบบนี้มานานแล้ว ทางองค์กรมีช่องทางให้แจ้งร้องเรียนก็ขอให้เอาข้อมูลไปตักเตือนลงโทษบ้างไม่ใช่รับเรื่องไว้เฉยๆ เท่าที่ผ่านมาร้องเรียนไปก็เงียบตลอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 137 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ