7-50735 สาย114 ขับรถควยมากครับแหกไฟแดงสะพานใหม่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ผ่าไฟแดงแยกสะพานใหม่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานสาย 114 ที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ