ไม่รับผู้โดยสารตรงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย3 ไม่รับผู้โดยสารทั้งที่โบกรถแล้ว เนื่องจากรถเมล์จอดเรียง3คัน ดิฉันเห็นรถคันหน้าเคลื่อนตัว เลยไม่เดินไปหาสาย3 คิดว่าควรจะเลื่อนรถมา เหมือนทุกๆป้ายรถเมบ์อื่น เรากวักมือเรียก กลับขับเลยไปหน้าตาเฉย สถานที่ประดิพัทธ์ซอย1 เลขหลังรถ 50..23

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 3 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ