สาย36ก มีน้อยแถมยังไม่จอดป้ายรับผู้โดยสาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์36กไม่จอดรับผู้โดยสาย มีก็น้อย โบกที่ป้ายก็ไม่จอดที่เห็นรถเมล์เมล์อยู่เลน2 โบกตั้งแต่ไกลแถบจะพุ่งตัวไปบนถนนอยู่แล้วก็ไม่จอดป้ายให้คนขับเห็นแต่ไม่จอด เป็นบ่อยมาก จ่ายตังนั่งรถแต่ต้องมานั่งง้อหรอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทาง 36ก. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ