ไหนๆ พัฒนาระบบการขนแล้ว รบกวนพัฒนาบุคคลกร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 515 / 6-56070 / 13-1688 ขึ้นที่อนุเสาวรีย์ชัย เวลา 18.46 : พนักกงานขับรถ ก่อนจะ "บ่นว่าผู้โดยสาร" รบกวนสอบถามกับกระเป๋าเก็บค่าโดยสารก่อนว่าดีกว่าไม่? ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมผู้โดยสารถึงไม่เดินเข้าไปข้างใน สถานการณ์ตอนนั้นมีคุณเป็นโรคสติไม่สมประกอบขึ้นมาด้วยและก็นั่งลงกับพื้น! แล้วผู้โดยสารคนไหนจะเดินเข้าไป... หากพนักงานเก็บเงินไม่พูดบอกให้คนเสียสติยืนหรือเชิญเขาลงไป *ยังไงแล้วฝากให้พนักงานขับรถถามพนักงานกระเป๋ารถก่อนดีไหม? ... ก่อนที่จะมาว่าผู้โดยสารรถเมล์สายตลอดเส้นทาง...อยากรับผู้โดยสารให้ได้มากๆ พนักงานเหนื่อย ...ผู้โดยสารอย่างเราๆ เข้าใจ แต่ โปรดเข้าใจด้วยว่า ผู้โดยสารทุกคนก็เหนื่อย กว่าจะได้ขึ้น แชะละต้องยืนตลอดเส้นทาง รถก็โคตะระติด ... ถ้าภายในรถประเมินแล้วว่าเต็มแล้ว ก็ไม่ควรที่จะต้องรับนะคะ และควรมี รถเสริม หรือ เพิ่มส่วนต่อเป็รช่วง ไม่ต้องทุกคันต้องมาตั้งต้น อนุเสาวรีย์ ไหนๆ พัฒนาระบบการขนแล้ว รบกวนพัฒนาบุคคลกร ด้วยคะ นับถือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ