รถเมล์สาย 89 อยุดวิ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วันที่ 27 พฤศจิกายน เวลา 19.30 น. รอรถที่ป้ายเมล์คลองสาน จะกลับบ้าน ตลิ่งชัน รอจนถึง 21.00 ไม่มีรถมาเลยสักคันครับ ม่ีคนยื่นรอสายน้ำเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นสายเดียวที่ผ่านถนนราชพฤกษ์ ไปสวนผัก ตลิ่งชัน ไม่มีรถมาเลยต้องนั่งแทกซี่กลับ ไม่ทราบรถสายนี่้ได้เปลี่ยนเวลาแล้วหรือคับ ปรกติจะปล่อ่ยคันสุดท้ายปรกติจะหมด 20.30 จากท่าเทคนิคกรุงเทพ ขอให้ผุ้เกี่ยวข่้องช่่วย่ดำเนินการด้วยครับ ประชาชนเดือดร้อน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 89 หยุดวิ่งนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องมาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นเช่นไร ขออภัยท่านผู้ร้องมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ