มารยาทของผู้ให้บริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวาน เวลาประมาณ 18.30 น ได้นั่งรถเมล์ สายสี่ จากป้าย แยกสามย่าน ซึ่งปลายทาง ที่จะลง จะแจ้งกับกระเป๋ารถเมล์ตลอดว่า เลยตลาดพลูสองป้าย ซึ่งก็ไม่ทราบว่า เลยไปจากตลาดพลูสองป้าย ชื่อป้ายดังกล่าวเรียกว่าอะไร ค่าโดยสาร เก็บ 10 บาทบ้าง 12 บาทบ้าง ดิฉันก็ไม่อะไร เคยถามกับกระเป๋า บ้างท่านที่พูดจาดีๆ เค้าก็จะแจ้งว่า 10 บาทบ้าง บ้างท่าน ก็บอก 12 บาท ทำให้สับสนกับค่าบริการ จากระยะทางดังกล่าว แต่ วันนี้ กระเป๋า รถเมล์ที่ได้ขึ้นมา แจ้งว่า คันไหนจะเก็บเท่าไหร่ไม่รู้ แต่คันนี้เก็บตามระยะทาง ซึ่งมีน้ำเสียงแสดงความไม่พอใจ ดิฉันดูแล้วด้วยความอายุดู น้อยกว่า จึงแจ้งไปว่า "ป้าค่ะ เมื่อวานหนูนั่ง เค้าเก็บหนู 10 บาท" กระเป๋าดังกล่าวก็กระชากเสียงแล้วบอกมา อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น จากนั้นได้กล่างอีกว่า "ก็ถ้าบอกว่าลงตลาดพลู เค้าก็เก็บกัน สิบบาทแหละค่ะ" แต่ดิฉันจะบอกว่ากับทุกคันทุกครั้งที่มาใช้บริการ ว่าเลยตลาดพลูสองป้ายตลอด ซึ่งหลังกระเป๋าคนดังกล่าวได้พูดซ้ำ วนอยู่อย่างนั้น พอจะถึงป้ายที่ดิฉันต้องลง กระเป๋าดังกล่าวก็ตะโกนบอก ว่า "ป้ายวุฒากาศ ป้ายมะลิทอง " จากนั้นเดินไปบริเวณที่นั่งด้านหน้า ข้างคนขับ แล้วบอกประมาณว่า นี้ไงเลยตลาดพลูสองป้าย ดิฉันใส่หูฟังฟังเพลง แต่ ไม่ได้เปิดเพลงค่ะ คือ ผู้โดยสารยังไม่ได้ลง จากรถเมล์ ยังอยู่ในการให้บริการ ชี้แจง ดีๆก็ได้ค่ะ ว่าค่ารถจริงๆแล้ว มันมีค่าบริการเท่าไหร่ ไม่ใช่ พูดจาแบบนี้ ป้ายรถเมล์ทะเบียนดังกล่าว จำได้เพียง 12-25...

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ