สอบถามเส้นทางเดินรถของรถเมล์สาย25เสริมหน้าโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ตามหัวข้อกระทู้เลยค่ะ อยากทราบเส้นทางเดินรถว่าผ่านป้ายไหนบ้างคะ เพราะเจอแต่ข้อมูลบอกว่าจากโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการถึงวัดธาตุทองคะ ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ