95

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
อู่บางเขน
ปลายทาง: 
ม.ราม
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
04:30 - 22:00