179 รอบ 7.10น. ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 179 รอบ 7.10น.(ออกจากอู่พระราม7)ไม่จอดป้ายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วิ่งอยู่เลน 2 แล้ว รถซ้ายก็ไม่มี ไม่ได้ขับเร็ว กดกริ่งตั้งแต่ป้ายก่อนหน้านี้แล้ว (เพราะว่าวันก่อนก็ไม่จอดป้ายเช่นกัน แต่คิดว่าเรากดกริ่งช้าเอง)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ