179 รอบ 7.10น. ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 179 รอบ 7.10น.(ออกจากอู่พระราม7)ไม่จอดป้ายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วิ่งอยู่เลน 2 แล้ว รถซ้ายก็ไม่มี ไม่ได้ขับเร็ว กดกริ่งตั้งแต่ป้ายก่อนหน้านี้แล้ว (เพราะว่าวันก่อนก็ไม่จอดป้ายเช่นกัน แต่คิดว่าเรากดกริ่งช้าเอง)