ขมเชยคุณไพฑูรย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคูณคุณไพฑูรย์และพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาร80 ไม่ทราบหมายเลขรถนะค่ะ ขอบคุณมากๆและชื่นชมที่เก็บมือถือที่ทำหล่นไว้ให้ค่ะ ประทับใจพี่มากคาะขอบคุณจากใจค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.