ขมเชยคุณไพฑูรย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคูณคุณไพฑูรย์และพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาร80 ไม่ทราบหมายเลขรถนะค่ะ ขอบคุณมากๆและชื่นชมที่เก็บมือถือที่ทำหล่นไว้ให้ค่ะ ประทับใจพี่มากคาะขอบคุณจากใจค่ะ