การให้บริการของพนักงาน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยปรับปรุงการให้บริการหน่อยนะคะ. มิทราบว่าได้มีการอบรมการให้บริการบุคลากรก่อนที่จะปฏิบัติหรือเปล่าคะ. เป็นรถยูโรทู. แต่กิริยามารยาทไม่ผ่านค่ะ. ถ้าเขายังไม่พร้อมใก้บริการก็มิควรที่จะให้มาปฏิบัติหน้าที่นะคะ ที่เลือกใช้บริการเพราะไม่อยากเสียเวลารอรถคันต่อไปนานๆ. แต่พอเลือกที่จะขึ้นมาใช้บริการกับเจอพนักงานพูดจาไม่โอเค คือเสียเงินนะคะที่ขึ้นมา ครั้งต่อไปคงมิกล้ามาใช้บริการแล้วละค่ะ. และมีผู้สารท่านหนึ่งขึ้นมาโดยไม่ทราบเส้นทาง. การแสดงการตอบกลับไปแบบใช้อารมณ์ของพนักงาน คือบอกแบบดีๆ ก็ได้ว่าไม่ไป เส้นทางนั้น. ใช้บริการสาย. 59 รังสิต-สนามหลวง. รถยูโร

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานมาอบรมโดยรวม เรื่องมารยาทการให้บริการที่สุภาพให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ หากท่านประสบเหตุกาณ์เช่นนี้อีกขอขความกรุณาแจ้ง เลขข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลา เพื่อเป็นข้อมูลการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป