รถเมล์ปรับอากาศ สาย 80 สนามหลวง-วัดศรีนวล

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลา 8.30-12.00 น.ทำไมแต่รถเสริมตัดระยะแค่เดอะมอลบ์-บางแค ต่อคันรอนาน มีเข้ามาติดๆๆกัน 2-3 คันเป็นรถเสริมตัดระยะทางทั้งหมด ช่วยดำเนินแก้ไขปรับปรุงด้วย รอรถเพื่อใช้บริการ สังเกตทุกวันๆๆเจอปัญหาแบบนี้ตลอด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรสาย 80 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ