รถเมล์ปรับอากาศ สาย 80 สนามหลวง-วัดศรีนวล

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วงเวลา 8.30-12.00 น.ทำไมแต่รถเสริมตัดระยะแค่เดอะมอลบ์-บางแค ต่อคันรอนาน มีเข้ามาติดๆๆกัน 2-3 คันเป็นรถเสริมตัดระยะทางทั้งหมด ช่วยดำเนินแก้ไขปรับปรุงด้วย รอรถเพื่อใช้บริการ สังเกตทุกวันๆๆเจอปัญหาแบบนี้ตลอด