37

เขตการเดินรถ: 
5
ต้นทาง: 
Chaeng Ron
ปลายทาง: 
Ma Ha Nak
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถปรับอากาศ(ขาว - น้ำเงิน)
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
Wat Chaeng Ron, Rat Burana Rd., Rat Phatthana Rd., Suk Sawat Rd., Somdet Phrachao Taksin Rd., King Taksin Monument, Phra Pok Klao Bridge, Charoen Krung Rd., Wora Chak Rd., Dam Bridge., Turn Right Damrong Rak Rd., Ma Ha Nak. Merryking Wang Burapa Suksawat Road Bang Pakok Pahorat Road Chakkra Petch Road wongwienyai Somdet Phrachao Taksin Rd. Phra Pok Klao Bridge Krung Kasem Road Yeak Bangprakaeo Daokanong Ratburana School Wat Krajub Phinij School Wat Dao Kanong High School Wat Prayoonwong School Wat Raja Warin School Bangkok Chakrawat Plice Station Klang Hospital Wat Jang Ron School Wat Bang Prakok School Wat Praseart Sutthawart School Wat Son School Wat Makok School Krungthon 1 Hospital Bangkok Naval Hospital Krungthon 2 Hospital Bangpakok 1 Hospital Wat Jakrawad School Wat Saket The Memorial Bridge/ Prapathom Barommarajanusorn King Prajadhipok Museum Ministry of Social Development and Human Securit Wat Pra Phiren School Wat Sitaram School Wat Ratburana School Mitthapab Hospital (vongveanyai) Ratburana Hospital
เที่ยวกลับ: 
Ma Ha Nak, Damrong Rak Rd., Turn Left Krung Kasem Rd., Lan Luang Rd., Wora Chak Rd., Chakrawat Rd., Phra Pok Klao Bridge, Taksin Monument, Somdet Phrachao Taksin Rd., Suk Sawat Rd., Rat Burana Rd., Chaeng Ron.