สาย 49 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 14.55 สาย 49 เลขทะเบียน 12-5671 เลขข้างรถ 8-55125 ไม่รับผู้โดยสารที่ป้ายการรถไฟแห่งประเทศไทย ขาเข้าหัวลำโพง ผมเลยต้องข้ามถนนมาขึ้นอีกฝั่งนึง. ผมว่าสาย 49 ไม่รู้จะรีบไปไหน ชอบนึกว่าผมไปลงหัวลำโพง ขึ้นสาย 7,85 ไปได้ เลยไม่รับผู้โดยสาร

เรียนผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 49 แล้ว) ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 49 เบอร์ 8-55125 ในวันและเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถคันกล่าว 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ