รถสาย141 ขาดช่วงนาน รถเต็มขึ้นไม่ได้

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมาก ช่วงตอนกลับบ้าน รถเต็มขึ้นไม่ได้ รอคะนใหม่อีกหลายคันกว่าจะขึ้นได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 141 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 141 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ