รถเมล์สาย79ไม่จอดรับที่ป้าย2คันติด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่ป้ายรถเมล์ปากซอยวัดมะกอก เวลาประมาณ13.20 รถ79คันแรกหมายเลขข้างรถ 79-56030 ผ่านมาโดยขับบริเวณเลนสอง ขับเลยไปด้วยความเร็ว ต่อมาอีกสักครู่ รถ79อีกคัน หมายเลขข้างรถ79-56040 ก็ขับผ่านป้ายชะลอรถจะจอดแต่ก็ไม่จอด ช่วยอบรมพนง.ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 79 ทั้ง 2 คัน เบอร์ 6-56030 และเบอร์ 6-56040 ในช่วงเวลาดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถทั้งสองคน เป็นเวลา 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ