มีรถน้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีรถน้อยมากที่ผ่านบิ๊กซีพระประแดง รอนานมากครับ อยากให้เพิ่มรถเมย์สายใหม่ก็ได้หรือเพิ่มรถที่ผ่านบิ๊กซีพระประแดงครับ ส่วนที่รถร่วมนั้น ร้อนมากและคนเต็ม ขับเร็วหน่อยแต่ไม่เร็วมากครับ ยังไงอยากได้รถแอร์มากกว่านะครับ ขอบคุณครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ