อยากให้ช่วยแก้ไข

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัญหาที่พบ 1.รถล่าช้ามากๆๆๆ รอรถมากกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ยังคงไม่มา 2.ไม่รู้จะต้องนั่งรถเมล์สายไหน ไปสถานที่ที่ต้องการ (google map สามารถบอกรถเมล์ได้แค่บางสาย) 3.แอปพิเคชั่น ขสมก.ไม่สามารถแก้ปัญหาข้อ1 ,ใช้งานได้ยากกว่าการใช้ google map มากและถ้าหากไม่รู้ชื่อป้ายรถเมล์ที่ขึ้นรถและลงรถจะไม่สามารถใช้แอปนี้ได้ วิธีแก้ปัญหา 1.ติดตั้งGPSในรถเมล์ และมีแอปพิเคชั่น เพื่อบอกว่ารถเมล์อยู่ที่ไหน และต้องรอนานอีกแค่ไหน(สำคัญที่สุด!! เพื่อที่จะสามารถช่วยคนตัดสินใจเลือกวิธีในการเดินทางได้) 2.ติดต่อ google map เพิ่มเส้นทางการเดินรถเมล์ในนั้น 3.เมื่อไม่รู้ชื่่อป้ายรถเมล์ที่จะขึ้นหรือลง แอปควรเลือกเขตหรือบริเวณแทนชื่อป้ายได้ พร้อมทั้งบอกว่าต้องเดินไปที่ไหน ระยะทางเท่าไหร่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดี ซึ่งขณะนี้ ขสมก. ได้ติดตั้ง GPS ในรถเมล์แล้วประมาณ 2,000 คัน และอยู่ระหว่างการปรับปรุง Application ของ ขสมก. และปรับปรุงระบบ GPS เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ