73ก ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ช่วงนาทอง - ห้วยขวาง ไม่ยอมจอดเลย คันช่วง 11:30 - 12:00 โบกก็ไม่จอดยิ่งรถมาหลายคันขับเลยไปเฉย รถประจำทางมันต้องเตรียมจอดทุกป่ายป่ะวะ เดือนนึงเจอทุกอาทิตย์ แล้วรอนานไง กว่าจะมาแต่ละคัน ไม่รู้จะโม้ระบบไฮเทคไปทำไมตรวจเช็คมั่งสิวะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 73ก. ทุกคนให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ