73ก วิ่งเลนขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ 73ก ช่วงตี5 - 6 โมง เส้นพระรามเก้า-รัชดา วิ่งแต่เลนขวา วิ่งเร็ว ไม่รับผู้โดยสาร ทุกวันเลย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมพนักงานโดยรวมให้ตระหนักในการหยุดรับส่งตามสัญญาลักษณ์ที่กำหนด หากท่านประสบเหตุการเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียด เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ วันและสถานที่เกิดเหตุจากสถานที่ใดมุ่งหน้าไปจุดใด ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ