7

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถนานมากคะ พอรถมารถกลับไม่จอดรับ เป็นแบบนี้หลายรอบแล้ว คือจะไปเข้าอู้ แต่เข้าอู่พร้อมกันหลายคันเลย ละผู้โดยสารก็รอเป็นชั่วโมงๆ จัดตารางการออกรถ การเข้าอู่แบบไหนกันหรอคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ