554 สุวรรณภูมิ- รังสิต

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเย็นถึงสี่ทุ่มรถบริการน้อยมาก ทำให้รอรถนานมากเป็นชั่วโมงต่อคันได้ ออกตั้งแต่ต้นทางสุวรรณภูมิ. รถตู้บริการก็ไม่มีในช่วงเวลานี้. และรถบางคันกริ่งสัณยานก็เสียใช้ไม่ได้

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 รถน้อยรอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ