545 วิ่งไม่ถึงม.ราม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ 545 วิ่งถึงม.ราม แปะป้ายไว้แล้วก็ไม่ไป

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 545 วิ่งไม่ถึงรามฯนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อความสดวกในการเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ