542 มาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
542 ปล่อยรถชั่วโมงละกี่คันคะ รอตรงป้ายจรัญ13 รอนานเกิน20นาทีทุกรอบเลย ป้ายเมเจอร์ปิ่นเกล้านี่นานกว่ามากๆเป็นชั่วโมงทุกรอบ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้รองเรียนรถประจำทางสาย 542 มาช้านั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ