206 รอนานเกินไปไหมคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
206รอนานเป็นชั่วโมง พอมาพอมาก็มาติดกันสามคัน เป็นแบบนี้มาหลายปีเสมอต้นเสมอปลายดีจังคะ

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินที่ 2ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 206 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุ่งการปล่อยรถและจัดสรร รถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่สะดวกในการเดินทาง ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.