206 มึงรีบหรอ?

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอก้นาน ยังจะเข้าเลนขวาตลอดอีก ไอ้ป้ายหน้าเอสซีบี เอาออกไปเหอะมันอยู่หลังสะพาน มึงมองไม่เห็นใช่ไหม( ไม่ใช่แค่206หรอก)

ขสมก.รับทราบแล้วจะดำเนินการส่งเรื่องแจ้งไปยังต้นสังกัดผู้ดูแลควบคุมรถประจำทางสาย 206 ให้มีการอบรมกำชับพนักงานไม่ให้พฤติกรรมเช่นนี้อีก หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกรบกวนจดเลขทะเบียนรถ หมายเลขข้างรถ วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบขององค์การ ต่อไป ขอบคุณที่ท่านแจ้งเรื่องและขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.