206 มาช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 206 ช่วงเที่ยงมาช้ามากครับ รอตั้งแต่เที่ยงยันบ่าย 2 ยังไม่โผล่มาซักคัน ... ไม่ทราบว่าเป็นช่วงหยุดวิ่งรถเหรอครับ กว่าจะมาได้ซักคันนึงนี่ต้องให้รอนานแค่ไหน?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่ของการปล่อยรถสาย 206 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ