145 หมอชิต-เมกาบางนา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเย็นเวลาเลิกงานมีแต่รถเสริม เมกาไปแฮปปี้แลนด์ ไม่มีรถเข้าหมอชิต เคยยืนรอ 3ถึง4คันจาก 18.30นถึง 20.00น ก็เป็นรถเสริมทุกคัน ยิ่งปัจจุบัน ยืนรอหน้าห้างซีคอนจากปากน้ำก็จะเสริมแฮปปี้แลนด์เช่นกัน จนกว่าจะมีรถ ปอ.145 ที่เข้าหมอชิตถึงจะได้ใช้บริการ ซึ่ง80% ก็ขาดระยะทุกวันรออย่างต่ำครึ่งถึง 1 ชม. สรุปคือมีสาย 145 หมอชิตเมกาแต่ต้องไปต่อรถเพื่อเข้าลาดพร้าวหรือหมอชิตอยู่ดี ช่วงเย็นวิ่งแต่รถเสริมกันทุกคัน แยก145 มาอีกเส้นทางนึง ไว้เพื่อความสะดวกของใคร? ถ้าคนขับหรือสายรถไม่สะดวกจะขับไปจนสุดระยะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ