111 ป้ายทะเบียน 12-0737 ขับรถอันตรายมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ขึ้นรถเมล์ที่ป้ายแถวจอมทอง 3 ก้าวขึ้นรถไปแค่ก้าวเดียวรีบออกรถ ขับรถกระชาก รถยนต์กำลังถอยออกจากซอยก็ไม่ชะลอ ชับกระชากตลอดทาง อันตรายต่อผู้โดยสาร และรถยนต์คันอื่นๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ