108-8 จอดรถแช่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
108-8 ใช้เวลาเดินทางจากอนุสาวรียชัยมาสี่แยกบรมเป็นชม.ทั้งๆที่รถไม่ติด เมื่อไหร่จะปรับปรุงการบริการของ108หรอครับเห็นมีคนร้องเรียนทุกวันก็ไม่ปรับปรุง 108-8 ทพเบียน10-5792กม.

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 108 จอดแช่ป้ายนั้นได้รับเรื่องจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ แก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ