ไร่มาายาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
กระเป๋ารถเมย์สาย157 รถคันาเหลืองมารยามแย่มาก ใข่สายตามองจิกผู้โดยสาร บิลตั๋ว เลขที่ ข441744 ราตา 20 บาท ปอ.157 ถึงจะแก่แร้ววก้หัดมีมารยาทหน่อย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 พกส.แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ